obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
voorbeeld klachtenbrief over in rekening gebrachte kosten
rafie
naam:…………………………
adres:………………………………….
postcode en plaats:………………………………………
klantnummer:……………………………………………..Aan: KPN
adres:
Postbus 30000
2500GA s' Gravenhage
betreft: afgesproken prijs abonnementen
Datum: ………………..


Geachte mijnheer, mevrouw,

Hierbij maak ik u mijn klacht kenbaar over de prijzen die u berekent.

Ik ben telefonisch bij u eind maart een internet basisverbinding van KPN overeengekomen voor 15 euro per maand voor de eerste zes maanden (10 euro korting) en daarna 25 euro per maand. Een maand later heb ik u telefonisch gevraagd hoeveel het kost als ik er interactieve tv bijneem, en u heeft gezegd 10 euro extra, en ik ben daar mee akkoord gegaan. Dus in totaal hoort u 25 euro voor internet basis + interactieve tv te rekenen voor de eerste 6 maanden +12,50 eredivisie live = 37,50, en niet 47,50!!
Bovendien heeft u zeer milieuonvriendelijk en onwenselijk mij 2 volstrekt dezelfde experia boxes toegestuurd en ook al een digitenne die ik maar 1 maand nodig kon hebben omdat ik geen 2 tv verbindingen hoef. U heeft mij te kennen gegeven dat het digitenne abonnement met coulance beëdigd zou worden (ik heb aangegeven dat ik na de proefperiode er niet meer gebruik van maak) indien ik zou overstappen naar interactieve tv.

Het lijkt er op dat u toch 47,50 voor de abonnementen in rekening wilt brengen, en mij ook na 4 juni, digitenne kosten in rekening heeft gebracht.

Ik maan u tot achtzaamheid bij het afschrijven van bedragen van mijn rekening en zeg mijn automatische incasso hierbij, met ingang van vandaag op datum………………….., op.

Voorts deel ik u mede dat ik zal overgaan tot het indienen van een klacht bij de geschillencommissie voor telecommunicatie indien u misbruik blijft maken van het getoonde vertrouwen en zich niet aan de gemaakte afspraken omtrent levering van het product, de gemaakte prijsafspraken, en de opgezegde automatische incasso houdt, en de teveel in rekening gebrachte bedragen niet terugstort.

Hopende dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt, ik verblijf.
In afwachting op uw antwoord,

hoogachtend,
naam:
plaats:
 
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'voorbeeld klachtenbrief over in rekening gebrachte kosten', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
Uitsplitsing kosten Interactieve TV [IPTV] via ADSL2+ : 2 29 aug 2014
CISCO Router: voorbeeld config Routers : 1 13 nov 2012
kosten Het Experteam Tips en Truuks voor Digitenne en IPTV : 1 01 jun 2012
Foute rekening gedurende ruim een jaar KPN Telefonie Storing : 1 28 apr 2012
Mijn KPN, rekening online bekijken. Algemeen : 1 12 jan 2012