obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
Klantenservice / facturering...diep triest!
JosRipken
Klantenservice KPN glasvezel,

Klantnummer: 9011772689.

Op 22 februari 2011 was er in Biddinghuizen, in het plaatselijke buurtcentrum een centrale voorlichting tbv de Glasvezelaansluitingen.
Ook de aldaar verkregen informatie bleek later onvolledig te zijn.
Een aantal voorbeelden hiervan:

** In de meterkast, waar de KPN Experia box word geplaatst dient men over een dubbele wandcontactdoos,
met rand-aarde te beschikken...zo niet...meerprijs van KPN indien de Monteur die plaatst.
In ons geval was die er niet en moest die er komen...de Monteur kon niet tot plaatsing overgaan,
en moest er een nieuwe afspraak komen!

Verder bleek dat de bijgeleverde TV bekabeling, slecht tot 10 meter vanaf de Experia box bijgeleverd werd.
In ons geval, want 1 TV staat op de bovenetage, moest het geheel draadloos worden aangesloten...Meerprijs 40 Euro.
Nimmer verteld bij de voorlichting, en nimmer als aandachtspunt belicht!
Dan sta je voor de keuze, en neem je genoegen met de meerprijs...omdat je niet anders kan!

Op 23 februari 2011 ontving ik een gegevensoverzicht.
Daarin stond, geheel tegen de afspraak in, een kosten-post à 75 euro exc.btw ,opgevoerd vanwege graafwerkzaamheden.
Ik belde met de Klantenservice ..men zou het corrigeren omdat dit inderdaad onjuist was.

Na het ontvangen van de eerste factuur ( 1 juni 2011) belde ik direct met de Klantenservice en sprak de heer XXXXXX
over de kostenpost voor graafwerk à 75 Euro excl. BTW....
Het betrof hier dus wederom het opvoeren van 75 euro excl btw ivm graafwerkzaamheden!
Duidelijk mag zijn dat die, volgens toezegging, niet opgevoerd zouden worden.
De Reactie:
De kosten zouden bij de volgende factuur in mindering gebracht worden, maar
dat zou betekenen dat ik ruim 75 euro, voor zou moeten schieten, hetgeen niet in mijn budget pastte...althans...nu teveel betalen en bij de volgende faktuur terug krijgen was de werkwijze van KPN Glasvezel.....dat was dus een probleem.
Vergeet daarbij niet de 40 Euro om de tv,s aan de praat te krijgen...extra extra!

De heer XXXXX zegde mij een 30 dagen uitstel van betaling toe, zodat faktuur 1 en de opvolgende factuur met elkaar verrekent konden worden en uiteindelijk er een juist bedrag betaald kon worden.

Op 23 juni 2011 belde ik opnieuw met de Klantenservice vanwege een "dreigbrief" betreffende niet ontvangen gelden van de gezonden faktuur, met daarin de mededeling dat deze uiterlijk 02 juli 2011 op de rekening bijgeschreven moest zijn omdat anders de diensten werden gestaakt.
Dit gesprek voerde ik met de heer de...BBBBBBB
De heer de..BBBBB vertelde mij dat zijn collega, de XXXXX niet gerechtigd was om uitstel van betaling te verlenen en gaf mij een telefoonnummer welke, toen ik dat nummer belde, van de storingsdienst bleek te zijn.
Ik moest zelf een afdeling bellen om het e.e.a. uit te leggen......weer geen oplossing....
Afijn, maar weer bellen naar Klantenservice!
Op dezelfde datum dus....En sprak met de heer FFFFFF
Na het hele verhaal uitgelegd te hebben zei hij mij toe dat ik binnen 2 dagen teruggebeld zou worden.
Zijn oplossing...Er moest een nieuwe, juiste factuur komen.
Voor alle duidelijkheid: Ik werd NIET teruggebeld, en heb dus zelf maar weer gebeld.
Op 26 juni 2011 belde ik dus...voor de zoveelste keer, en sprak met de heer KKKKK
Deze zou opnieuw, Intern, de kwestie onder de aandacht brengen en zei mij, wederom toe, dat ik binnen twee werkdagen gebeld zou worden!
Op de dag dat ik KPN een mail toezend, is het dus, na het laatste gesprek, de tweede dag die ingaat en waarbij men, volgens de toezegging, terug zou bellen!
Uiteraard werd er niet gebeld!

Nou kan het zijn dat er wellicht drukte bij KPN is, maar gelet op de aangekondigde datum van 02 juli waarop, bij niet betalen, de diensten geeindigd zou worden, zult U begrijpen dat dit niet de bedoeling kan zijn, maar dat dit risico wel aanwezig is!
Per slot van rekening gaat er inmiddels dus wel meer langs mekaar heen ...in mijn geval...
In dat geval valt de TV, Internet en de telefoon weg en gelet op het belang van o.a. de communicatie met de instelling/school waar mijn zoon verblijft ( bijzonder Onderwijs/geestelijk handicap) zou dat tot enorme toestanden leiden.
Daarnaast heeft zo,n beetje elke medewerker van de Klantenservice duidelijk gemaakt dat het direct stopzetten van de Diensten niet zou gebeuren.
KPN Glasvezel kan mijn relaas Intern checken waarbij ik natuurlijk een klantvriendelijke oplossing verwacht waarbij er A. juiste factuur opgesteld word en B. Kpn Glasvezel de onnodige telefoonklosten ( à 10 cent per minuut ) van alle telefoongesprekken met de Klantenservice vergoed en in mindering brengt op de komende factuur.

Het zou toch al te bizar zijn als ik die kosten zou moeten betalen terwijl al in februari duidelijk was dat die kosten onjuist stonden vermeld!
Inmiddels heb ik 7 keer gebeld met de Klantenservice, heb ik twee mails gezonden, heeft men nu 3 maal toegezegd dat ik binnen twee dagen gebeld zou worden, en nog eens 1 maal dat ik dezelfde dag gebeld zou worden.
KPN kan geen juiste factuur zenden, en moet ik de factuur inclusief 75 Euro ten onrechtte opgevoerde kosten voldoen voor 2 juli omdat men mij anders afsluit!!!

Wat KPN Glasvezel moet doen is de toezeggingen nakomen, ook de toegezegde 30 dagen uitstel van Betaling die gelet op de WET BEHOORLIJK BESTUUR haar wettelijke verplichting is.
Dat een medewerker, op eigen houtje, mij die toezegging doet, ontslaat KPN niet van die verplichting.
7 Keer aangeven, als nieuwe klant, aan KPN Glasvezel dat er een fout is gemaakt, en men er, gerekend vanaf 1 juni, tot heden, dus 1 maand over doet en totaal niet reageert, en niets oplost is een schandaal.

Dreigen met afsluiten op basis van een volkomen onjuiste factuur kan absoluut niet de bedoeling zijn.
Men kan, als men een foute factuur gezonden heeft, niets corrigeren, tot aan de volgende faktuur!!
Nou,...als ik te weinig overmaak kan ik tot aan de volgende factuur ook niets veranderen....beleid bij Josje

Ik moet de wijze van KPN kennelijk maar slikken...oplossen kan KPN het kennelijk niet, maar wil men het kennelijk ook niet.
Is bij KPN niemand die dit ook onacceptabel vind?

Na uitvoerige controle van de eerste factuur is ook nog eens gebleken dat men 35 euro monteurskosten in rekening heeft gebracht.
Dat was niet afgesproken, en derhalve heb ik op 1 maart hierover met klantenservice gebeld ( naam bekend) en zou gewijzigd worden.
De monteur heeft de gratis basiswerkzaamheden uitgevoerd en niets meer.

Van een eerste factuur groot 212 euro ( ongeveer) is dus 110 euro onrechtmatig hierin terechtgekomen, moet ik hun fout eerst betalen, en pas daarna de gelden terugkrijgen, op straffe van afsluiting????

Volgens hun verhaal kan er geen nieuwe, juiste factuur gezonden worden.....het systeem kan niet met vergissingen omgaan maar duidelijk is wel dat via Klantenservice doorgegeven fouten en wijzigingen
totaal niet op de juiste wijze in hun systeem terecht komen..
Klantenservice is volgens mij nalatig met een hoofdletter N.
Toezeggingen...????,,,,,.....niets, 0 komma 0 nakomen...triest!
Jos Ripken
E.J.I.H. Paetzhold


Wie kan me helpen, want "solo " ben ik absoluut machteloos
 
Moses 35i
Heb je Rechtsbijstand? Wellicht kunnen die iets voor je betekenen? Hou er wel rekening mee dat je na de start van je Rechtsbijstand hier de eerste 3 maanden meestal geen aanspraak op kunt maken.
 
JosRipken
Dank je voor je moeite en je advies!
Ik stel dat zeker op prijs. !!!!

Ik ben aan het zoeken naar een mailadres van de hoofddirectie...maar ja.

Zakelijke
klanten hebben op de KPN site, rechtstreeks de mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen..privè klanten hebben die optie niet!

Klantenservice Glasvezel heeft ruimhartig toegegeven dat ik gelijk heb v.w.b de hoogte van de rekening, zegt echter dat men de factuur niet kan corrigeren....de tweede factuur d.d. 1 juli
zou de verrekening inhouden van het in de eerste factuur te veel opgevoerde bedrag.

Enig uitstel zodat ik factuur 1 en factuur 2 met elkaar kan verrekenen...en dus betaling op het moment dat factuur 2 binnen is ( volgens KPN op 1 juli ) kan kennelijk niet omdat factuur 1 uiterlijk op 2 juli op hun rekening moet zijn bijgeschreven...
Enige coulantie ( een dagje op 2 à 3 ) om te kunnen verrekenen en betalen heeft men niet ofschoon het hele probleem door hun eigen gammele administratie ontstaan is.
N.B. Op 23 februari wist men al dat hun overzicht onjuist was en zou men dat corrigeren!
Na het melden van de fout, op 1 juni, heeft men in 1 maand tijd geen kans gezien om het op te lossen.....dergelijk werk hoef ik zelf ECHT NIET af te leveren, dan heb ik gelijk "de zak".

Wie denkt KPN niet dat ze zijn.....die hooghartige houding vind ik voor een KONINKLIJK bedrijf een belediging voor het Koningshuis!

Als KPN zo omgaat met ons "landgenoten" moet het Koninklijke er maar snel van af.

KPN.....Kopen...Pijnigen...Niets doen...vind ik persoonlijk, ofschoon ik ook wel weet dat er ( hopelijk ) ook veel wel goed gaat.
Als ik moet betalen weet men me echt wel te vinden...als KPN moet (terug) betalen, moet je een ware speurtocht beginnen.
Dank je, en "All the best".
Jos
 
Jo3i
Bel eens naar KPN klantenreacties 020-4846716

KPN klantencontact
Postbus 5880
1040JA Amsterdam

succes
 
JosRipken
Ik ben heel erg blij met deze tip !!!
Ik ga er van uit dat ik deze dienst vanaf maandagochtend kan bereiken en ga daar dus direct achteraan.
Uiteraard laat ik nog weten wat, en of dit iets heeft opgeleverd...beloofd!!

Ik heb vanacht nog even rond "geneust" op de diverse KPN-sites.
Uiteindelijk kwam ik bij de bedrijfs-structuur uit,,,Raad van Commissarissen en zo.
Ik kopieër hieronder de exacte tekst die daar staat....


Bedrijfsbeleid KPN.

KPN
kernwaarden: eenvoud, persoonlijk en vertrouwen
Eenvoud, persoonlijk en vertrouwen zijn de drie kernwaarden van KPN. Het is de bedoeling dat alle medewerkers die begrippen als uitgangspunt voor hun handelen nemen.

Eenvoud
KPN staat voor een helder en eenvoudig aanbod aan de klant met een optimale service. Dit vraagt om een eenvoudig ingerichte organisatie, die snel en flexibel is en waar de mensen passie voor de klant hebben. Intern wordt misschien onderscheid gemaakt tussen Consumentenmarkt, Zakelijke Markt, Wholesale en Mobile International, maar naar buiten toe vormen we één KPN. Iedereen werkt samen aan gezamenlijke doelen.

Persoonlijk
Om het persoonlijke karakter van ons bedrijf te benadrukken, is het nodig dat iedere medewerker bereikbaar, toegankelijk, eerlijk, open en duidelijk is tegen al onze relaties. Bovendien wordt heel veel tijd en aandacht besteed om energiek, sympathiek en maatschappelijk betrokken te werken.

Vertrouwen
We hebben de ambitie om te groeien. Om dat te verwezenlijken, moeten we in deze competitieve markt de beste zijn. Dit wil onder meer zeggen dat we het gewone ongewoon goed doen en ervoor zorgen dat onze diensten werken. Dat zorgt weer voor tevreden klanten die vertrouwen hebben in onze onderneming.


Vervolgens heb ik aan de Pers-afdeling van de KPN via mail de volgende vraag gesteld:

"Hoe kan het zijn, dat ik als klant, absoluut tegenovergesteld behandeld word dan dat in het Bedrijfsbeleid beschreven word".
Kunt U mij als voorlichtingsdienst van de KPN dit uitleggen???
Naam plus klantnummer plus tel.nr. vermeld...

Ben benieuwd of men reageert...wellicht is men nieuwsgierig..

Dank je, en ik laat nog horen.
Jos

Helaas, vernam ik net, is dit nummer niet meer in gebruik is...helaas !!

Automatisch samengevoegd met vorige post op: juli 03 2011 14:57:02:
Op 2 juli onder de "kop" facturering...diep triest! had ik een klacht gemeld over de aan mij toegezonden eerste factuur van KPN glasvezel waarop meerder posten waren vermeld die onterecht en onjuist waren.
Terugbel beloftes waren meerdere keren niet nagekomen en opgelost werd het naar vele telefoontjes ook niet.
De houding van, en het antwoord van Klantenservice was simpel: "de totale factuur betalen en bij de volgende factuur word het verrekent".
Duidelijk is, volgens de Algemene Voorwaarden KPN Glasvezel, dat je afgenomen diensten en/of pruducten moet betalen.
Je zou dan toch denken dat NIET afgenomen producten/diensten dus niet betaald hoeven te worden.
Uiteraard heb ik meerdere malen telefonisch, en per mail BEZWAAR gemaakt tegen die opgevoerde posten.....tot heden zonder resultaat!

MAAR....Ik ben zelf de Algemene Voorwaarden gaan lezen en daar staat bij 15.4 (of 15.8) dat indien men bezwaar heeft gemaakt tegen èèn of meerdere bedragen op de factuur men wel het bedrag moet betalen waarover men GEEN bezwaar maakt.

Betaal je dat gedeelte kan je dus niet onder de noemer "Wanbetaler"vallen, en kan men nooit
afsluiten wegens wanbetaling zolang men niet besloten heeft of het Bezwaar al dan niet terecht is.

Ik heb heden opnieuw Klantenservice gebeld en deze vriendelijke heer even geinformeerd over dat punt in de Algemene Voorwaarden.
Tja, dan rest hem niets anders dan het te betalen bedrag berekenen waarover GEEN bezwaar is gemaakt.
Omdat ik, toegezegd, de belkosten naar Klantenservice vergoed zou krijgen heeft hij direct het te betalen bedrag berekent en van de ruim 212 Euro van de eerste factuur is nu een bedrag van 96,32 Euro overgebleven!!

Niks terugbetalen na de tweede factuur, en je dus de eerste factuur volledig zou moeten betalen.
Dat zegt men wel, maar word compleet onderuit getrokken volgens de Algemene Voorwaarden.
Overigens is het zeer opvallend dat deze heer..B....die het direct oplostte wel in staat was om een juist antwoord te geven en de kwestie veel beter aan te pakken dat alle overige collega,s
totaal 12 medewerkers van KPN Glasvezel Klantenservice!!!

Een hoera voor de heer B. !!
Bizar dat alle 12 andere medewerkers de Algemene Voorwaarden KPN Glasvezel kennelijk niet kennen...misschien een verbeterpuntje.
Door goed te lezen wat er in de Algemene Voorwaarden staat kan je dus kennelijk met de `kop door de KPN muur`.
Maar goed, 1 telefoontje waarin bezwaar opgetekent zou worden waartegen je bezwaar maakt en waarom, had direct het wel te betalen bedrag opgelevert, en had men vervolgens het Bezwaar kunen beoordelen.....had een hoop tijd gescheeld waarin de telefoon van Klantenservice benut had kunnen worden voor een ander probleem.
Als ik een strijd aanga houd ik nou eenmaal niet op!!

Ik hoop dat dit advies - verhaal iemand op het goede spoor kan zetten en wellicht een ander van pas komt.
Jos Ripken
Gewijzigd door JosRipken op 03 juli 2011, 14:57
 
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Klantenservice / facturering...diep triest!', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
klantenservice??! Helpdesk : 5 03 mei 2013
Doorbraak bereikt bij Klantenservice KPN Glasvezel Algemeen : 1 03 jul 2011
Klantenservice is een lachertje!!! Opleveringsproblemen : 9 07 apr 2011
Onjuiste facturering Helpdesk : 4 08 sep 2010
service klantenservice Algemeen : 3 31 jan 2010